HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID4062
ime M., Marko
zvanje
zanimanje     
lugarski pomoćnik, lugar II. razreda
      Kot. šumarije Otočac / Kot. šumarije Otočac

                                                                IZBOR      (lug1905/lug1918/4062)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Otočac


  ORG
  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM