HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID4085
ime M., Miloš
zvanje
zanimanje     
lugar, kraljevski nadlugar
      Kr. šumarije Sv. Rok / Kr. drž. šumarije Sv. Rok

                                                                IZBOR      (lug1905/lug1918/4085)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Sv. Rok


  ORG
  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM