HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID4091
ime M., Nikola
zvanje
zanimanje     
lugarski pomoćnik
      Kot. šumarije Glina

                                                                IZBOR      (lug1905/4091)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Glina


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM