HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID4091
ime M., Nikola
zvanje
zanimanje     
lugarski pomoćnik
      Kot. šumarije Glina


lokacija

djelovao Glina


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM