HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID4092
ime M., Rade
zvanje
zanimanje     
kraljevski nadlugar
      Kr. šumarije Mrkopalj

                                                                IZBOR      (lug1905/4092)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Mrkopalj


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM