HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID4097
ime M., Nikola
zvanje
zanimanje     
podlugar
      Kot. šumarije Perušić

                                                                IZBOR      (lug1905/4097)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Perušić


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM