HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID410
ime C., Martin
zvanje
zanimanje     
čuvar šuma – lugar, KV djelatnik
     

                                                                IZBOR      (lugari /410)   IZMJENE         ISPISlokacija


 God. 1958. zaposlio se u šumarstvu na području ŠG "Hrast" Vinkovci. Na mjestu lugara nalazio se i 1972. u Šumariji Otok.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM