HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID4106
ime M., Mate
zvanje
zanimanje     
lugar
      Kot. šumarije Blinja

                                                                IZBOR      (lug1905/4106)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Blinja


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM