HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID4107
ime M., Mijo
zvanje
zanimanje     
lugar, nadlugar
      Kot. šumarije Vinkovci / Kot. šumarije Vinkovci

                                                                IZBOR      (lug1905/lug1918/4107)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Vinkovci


  ORG
  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM