HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID4108
ime M., Mitar
zvanje
zanimanje     
lugar
      Kot. šumarije Grubišnopolje / Kot. šumarije Grubišnopolje

                                                                IZBOR      (lug1905/lug1918/4108)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Grubišnopolje


  ORG
  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM