HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID4110
ime M., Simo
zvanje
zanimanje     
lugar, lugar I. razreda, službeni lugar
      Kot. šumarije Klasnić / Kot. šumarije Vrginmost / ŠU Vrginmost

                                                                IZBOR      (lug1905/lug1918/lug1933/4110)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Klasnić


  ORG
  ORG
  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM