HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID4119
ime M., Petar
zvanje
zanimanje     
lugar
      Kot. šumarije Gjurgjevac

                                                                IZBOR      (lug1905/4119)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Gjurgjevac


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM