HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID4127
ime M., Ivan
zvanje
zanimanje     
lugar II. razreda, nadlugar
      Kot. šumarije Plaški / Kot. šumarije Plaški

                                                                IZBOR      (lug1905/lug1918/4127)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Plaški


  ORG
  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM