HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID4139
ime M., Stjepan
zvanje
zanimanje     
lugar III. razreda, lugar I. razreda
      Kot. šumarije Nova Gradiška / Kot. šumarije Novagradiška

                                                                IZBOR      (lug1905/lug1918/4139)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Gradiška


  ORG
  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM