HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID4143
ime M., Josip
zvanje
zanimanje     
lugarski zamjenik
      Kr. nadzorništva za pošum. u Senju

                                                                IZBOR      (lug1905/4143)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Senj


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM