HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID4144
ime M., Marko
zvanje
zanimanje     
kraljevski nadlugar
      Kr. šumarije Karlobag / Kr. drž. šumarije Karlobag

                                                                IZBOR      (lug1905/lug1918/4144)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Karlobag


  ORG
  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM