HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID4154
ime M., Pavao
zvanje
zanimanje     
lugarski zamjenik, lugar
      Kot. šumarije Sv. Ivan Žabno / Kot. šumarije Čazma

                                                                IZBOR      (lug1905/lug1918/4154)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Žabno


  ORG
  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM