HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID4169
ime M., Stjepan
zvanje
zanimanje     
lugar
      Vlastel. T. Pejačevića, Šum. uprava Našice / Vlastel. grofa T. Pejačevića u Našicama

                                                                IZBOR      (lug1905/lug1918/4169)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Našice


  ORG
  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM