HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID4174
ime M., Simo
zvanje
zanimanje     
lugar
      Kot. šumarije Rajevoselo

                                                                IZBOR      (lug1905/4174)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Rajevoselo


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM