HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID4175
ime M., Josip
zvanje
zanimanje     
lugar, službeni lugar
      Kr. šumarije Rujevac / Kr. drž. šumarije Ivanovoselo / ŠU Sokolovac

                                                                IZBOR      (lug1905/lug1918/lug1933/4175)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Rujevac


  ORG
  ORG
  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM