HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID4177
ime M., Gjuro
zvanje
zanimanje     
lugar - pisar
      Gosp. ureda Brodske imovne općine

                                                                IZBOR      (lug1905/4177)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Slavonski Brod


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM