HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID4195
ime M., Pavao
zvanje
zanimanje     
lugar
      Kr. šumarije Novi / Kr. drž. šumarije Novi Vinodol

                                                                IZBOR      (lug1905/lug1918/4195)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Novi Vinodolski


1METODOLOGIJA HIDROGEOLOŠKIH ISTRAŽIVANJA; DIREKCIJA ZA SAVU - ZAGREB, ZAGREB 1972. BIB
 -- sve u biblioteci HŠD

  ORG
  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM