HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID4197
ime M., Stevo
zvanje
zanimanje     
lugarski pomoćnik
      Kot. šumarije Novska

                                                                IZBOR      (lug1905/4197)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Novska


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM