HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA



ID4200
ime M., Luka
zvanje
zanimanje     
lugar
      Kr. kot. oblasti Gjurgjevac

                                                                IZBOR      (lug1905/4200)   IZMJENE         ISPIS



lokacija

djelovao Gjurgjevac


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM