HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID4202
ime M., Mate
zvanje
zanimanje     
lugar
      Kot. šumarije Rakovac (Karlovac)

                                                                IZBOR      (lug1905/4202)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Rakovac


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM