HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID4207
ime M., Lovro
zvanje
zanimanje     
lugar
      Kr. kot. uprave Pisarovina

                                                                IZBOR      (lug1905/4207)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Pisarovina


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM