HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID4216
ime M., Marko
zvanje
zanimanje     
lugar
      Kr. šumarije Ravnagora / Kr. drž. šumarije Vojnić

                                                                IZBOR      (lug1905/lug1918/4216)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Ravna Gora


  ORG
  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM