HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID4218
ime M., Adam
zvanje
zanimanje     
lugar, nadlugar
      Kot. šumarije Glina / Kot. šumarije Vrginmost

                                                                IZBOR      (lug1905/lug1918/4218)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Glina


  ORG
  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM