HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID4221
ime M., Stevo
zvanje
zanimanje     
lugar
      Kr. šumarije Novi (Vinodolski) / kr. drž. šumarije Vojnić

                                                                IZBOR      (lug1905/lug1918/4221)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Novi Vinodolski


  ORG
  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM