HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID4224
ime M., Marko
zvanje
zanimanje     
lugarski zamjenik
      Kr. nadzorništva za pošum. u Senju

                                                                IZBOR      (lug1905/4224)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Senj


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM