HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA



ID4228
ime M., Ivan
zvanje
zanimanje     
lugar
      vlastel. T. Pejačevića, Šum. uprava Našice / Vlastel. grofa T. Draškovića u Našicama

                                                                IZBOR      (lug1905/lug1918/4228)   IZMJENE         ISPIS



lokacija

djelovao Našice


  ORG
  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM