HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID4235
ime M., Sava
zvanje
zanimanje     
lugar
      Kot. šumarije Glina

                                                                IZBOR      (lug1905/4235)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Glina


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM