HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID4244
ime M., Mihajlo
zvanje
zanimanje     
lugar II. razreda
      Kot. šumarije Ogulin

                                                                IZBOR      (lug1905/4244)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Ogulin


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM