HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID4251
ime M., Simo
zvanje
zanimanje     
lugar
      Kr. šumarije Draganac / Kr. drž. šumarije Ivanska

                                                                IZBOR      (lug1905/lug1918/4251)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Draganac


  ORG
  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM