HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID4270
ime O., Gjuro
zvanje
zanimanje     
lugar
      Kr. šumarije Raić

                                                                IZBOR      (lug1905/4270)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Raić


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM