HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID4290
ime O., Josip
zvanje
zanimanje     
lugar, nadlugar
      Vlastel. Šestine M. Kulmera / Vlastel. grofa M.Kulmera, Šestine

                                                                IZBOR      (lug1905/lug1918/4290)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Kulmera


  ORG
  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM