HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID4291
ime P., Imbro
zvanje
zanimanje     
lugar
      Kr. kot. oblasti Jaska

                                                                IZBOR      (lug1905/4291)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Jaska


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM