HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID4305
ime P., Andrija
zvanje
zanimanje     
lugar - pisar
      Kot. šumarije Otok

                                                                IZBOR      (lug1905/4305)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Otok


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM