HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID4307
ime P., Ivan
zvanje
zanimanje     
lugar
      Kot. šumarije Vališselo (Cetingrad)

                                                                IZBOR      (lug1905/4307)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Vališselo


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM