HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID4315
ime P., Ivan
zvanje
zanimanje     
lugar II. razreda
      Kot. šumarije Novska

                                                                IZBOR      (lug1905/4315)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Novska


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM