HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID4317
ime P., Joso
zvanje
zanimanje     
lugarski zamjenik
      Kr. šumarije Raić

                                                                IZBOR      (lug1905/4317)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Raić


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM