HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID4320
ime P., Joso
zvanje
zanimanje     
lugar
      Kr. kot. Šumarije Ogulin

                                                                IZBOR      (lug1905/4320)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Ogulin


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM