HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID4323
ime P., Jakov
zvanje
zanimanje     
lugar, nadlugar
      Kr. šumarije Ivanovoselo / Kr. drž. šumarije Ivanovoselo

                                                                IZBOR      (lug1905/lug1918/4323)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Ivanovoselo


  ORG
  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM