HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID4350
ime P., Mile
zvanje
zanimanje     
lugar II. razreda
      Kot. šumarije Brinje

                                                                IZBOR      (lug1905/4350)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Brinje


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM