HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA



ID4353
ime P., Mate
zvanje
zanimanje     
podlugar, lugar II. razreda
      Kot. šumarije Otočac / Kot. šumarije Krasno

                                                                IZBOR      (lug1905/lug1918/4353)   IZMJENE         ISPIS



lokacija

djelovao Otočac


  ORG
  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM