HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID4364
ime P., Adam
zvanje
zanimanje     
lugar
      Kot. šumarije Rajevoselo / Kot. oblasti Dol. Miholjac

                                                                IZBOR      (lug1905/lug1918/4364)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Rajevoselo


  ORG
  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM