HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID4377
ime P., Emil
zvanje
zanimanje     
lugarski pomoćnik
      Vlastel. Schaumburg-Lippe u Mikleušu

                                                                IZBOR      (lug1905/4377)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Mikleuš


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM