HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID4384
ime P., Ivan
zvanje
zanimanje     
lugar
      Kot. šumarije Glina

                                                                IZBOR      (lug1905/4384)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Glina


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM