HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID4388
ime P., Stjepan
zvanje
zanimanje     
lugarski zamjenik
      Kot. šumarije Sv. Ivan Žabno

                                                                IZBOR      (lug1905/4388)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Žabno


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM