HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID4389
ime P., Damjan
zvanje
zanimanje     
lugar
      kot. šumarije Blinja / Kot. šumarije Blinja

                                                                IZBOR      (lug1905/lug1918/4389)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Blinja


  ORG
  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM